112Twente.nl gebruikt cookies om content te personaliseren, om advertenties te tonen en om ons websiteverkeer te analyseren. Informatie over uw gebruik van deze website kan mogelijk gedeeld worden met derde partijen.
Meer informatie
OK
Artikelen
home
Voorpagina
P2000
inbox
Archief
Zoeken
Contact
Overig
Download de app
Twitter
Facebook
menu

Algemene voorwaardenPlatform
112Twente is een platform dat bestaat als websites, apps, nieuwsbrieven, application programming interfaces ("APIs"), social media accounts, en meer ("Platform"). Gebruiker gaat akkoord met en begrijpt dat deze diensten uitwisselbaar werken en dat deze derhalve ook data met elkaar uitwisselen.

Als u dit platform of zijn dienst(en) blijft gebruiken, gaat u automatisch akkoord met deze voorwaarden.


Logging
Gebruiker gaat akkoord met en begrijpt dat het platform IP-adressen (ook "IP") en gebruikersactiviteit bijhouden. Het platform zal deze informatie nooit met een derde partij delen tenzij een gerechtelijk bevel dit ons verplicht. Voor nieuwsbriefabonnees houden we bij welke abonnees nieuwsbrieven bekijken en/of klikken op links in nieuwsbrieven om inactiviteit te detecteren zodat we kunnen stoppen met het verzenden van mogelijk ongewenste e-mailberichten. Voor het beschikbaar stellen van premium-abonnementen houden we bij welke artikelen u heeft gelezen en hoeveel daarvan gratis toegankelijk waren.


Spam
Gebruiker gaat akkoord met en begrijpt dat het platform spam accounts, die bijvoorbeeld zijn geregistreerd met spam of tijdelijke e-mailadressen, zal opschorten. Gebruiker gaat akkoord met en begrijpt dat het platform genoodzaakt is IP-adressen (ook "IP") en gebruikersactiviteit bij te houden om spam en misbruik tegen te gaan.


Aansprakelijkheid
Het platform en 112Twente kan mogelijk door derde partijen bijgewerkt zijn waardoor de eigenaren van het platform niet aansprakelijk zijn of kunnen worden gesteld voor schade die voortkomt uit het gebruik van het platform, downloads, forum posts, of nieuws in elke mogelijke vorm.

Het platform en 112Twente kan niet aansprakelijk of verantwoordelijk worden gehouden voor de acties van zijn gebruikers. Gebruiker gaat akkoord met en begrijpt dat het platform zijn of haar account op elk moment en op elke tijd kan opschorten zonder opgave van reden. Dit betreft ook het verwijderen van materiaal dat u heeft geupload, geplaatst of op een andere manier naar het platform heeft verzonden.

Gebruiker gaat akkoord met en begrijpt dat het platform niet aansprakelijk of verantwoordelijk is of kan worden gehouden voor schade die voortkomt uit materiaal dat op het platform is gepubliceerd of van het platform is gedownload.


Cookies
Het platform gebruikt cookies om content en advertenties te personaliseren, om functies voor social media te bieden en om verkeer te analyseren. Ook deelt het platform informatie over uw gebruik van het platform met onze partners voor social media, adverteren en analyse. Deze partners kunnen deze gegevens combineren met andere informatie die u aan ze heeft verstrekt of die ze hebben verzameld op basis van uw gebruik van hun services.

Indien u Firefox gebruikt dan kunt u hier meer informatie over cookiegebruik vinden. Indien u Google Chrome gebruikt dan kunt u hier meer informatie over cookiegebruik vinden. Google, als externe partij, gebruikt cookies om advertenties op het platform weer te geven. Het gebruik van de DART-cookie door Google maakt het mogelijk om advertenties aan gebruikers weer te geven op basis van hun bezoek aan het platform en andere websites op internet. Gebruikers kunnen zich afmelden voor het gebruik van de DART-cookie door de privacyverklaring van het Google-advertentie- en inhoudsnetwerk te raadplegen.


Premium en abonnementen
Het platform kan zijn gebruikers extra diensten aanbieden in de vorm van abonnementen. Maandelijkse abonnementen worden maandelijks gefactureerd en jaarlijkse abonnementen worden jaarlijks gefactureerd. Abonnementen worden herhaaldelijk gefactureerd indien geselecteerd door de gebruiker. Het kan tot 24 uur duren om abonnementen te activeren en de abonnementsperiode begint pas op het moment dat deze is geactiveerd.

De minimale looptijd voor alle abonnementen is één maand. Restituties die zijn aangevraagd vóór het einde van de initiële termijn worden niet gehonoreerd. Voor jaarlijkse abonnementen worden gedeeltelijke restituties verstrekt op basis van het aantal resterende maanden. We streven ernaar eventuele toepasselijke terugbetalingen binnen 14 werkdagen te verwerken. Restituties die zijn aangevraagd op of na de 15e van de maand, worden niet gehonoreerd voor die specifieke maand.

Als u een klant uit het Verenigd Koninkrijk of de EU bent, kunt u uw abonnement op elk gewenst moment annuleren binnen 14 dagen na de datum van aankoop ("annuleringsperiode"). Alle vermelde prijzen zijn inclusief 21 procent Nederlandse belasting ("BTW"). Let op: nieuwe abonnementen kunnen pas een jaar na de laatste opzegdatum worden geactiveerd.


Intellectuele eigendom, auteursrechten en handelsmerken
Het platform is op geen enkele wijze verbonden met de product namen, bedrijfsnamen en/of personen die genoemd worden op het platform anders dan de auteur van het artikel. Alle inhoud, logo's, afbeeldingen, schermafbeeldingen, illustraties, video's, handelsmerken en andere merken en media zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren. Gebruiker heeft geen intellectuele rechten op het platform of de gegevens die worden ingediend of gedownload naar/van het platform. Elke poging om de gelicentieerde dienst(en) en/of software zonder voorafgaande schriftelijke toestemming te reverse-engineeren, herdistribueren, kopiëren, klonen, wijzigen of aanpassen is ten strengste verboden.

Indien er auteursrechtelijk beschermd materiaal naar het platform is geupload of anderszins verzonden of verstrekt waarvoor geen licentie beschikbaar is dan wordt dit verwijderd en kan uw account mogelijk worden opgeschort.

Op herpublicatie van foto's, video's, teksten of ander materiaal (of gedeelten daarvan) die zijn geplaatst op het platform, waar 112Twente de auteur van is, volgt zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van 112Twente zonder waarschuwing een factuur.

Door beelden op te sturen naar het platform verklaart u dat er geen inbreuk wordt gemaakt op auteursrecht van derden. 112Twente is op generlei wijze aansprakelijk voor enige schade die hier eventueel uit voort zou kunnen vloeien.

Door beelden op te sturen naar het platform gaat u er mee akkoord dat 112Twente deze beelden, of uitsnedes daarvan, plaatst op het platform. 112Twente is derhalve geen vergoeding schuldig voor de geplaatste aangeleverde materialen.

Het watermerk wordt in de beelden geplaatst om verdere kopieën naar websites of platformen van derden te voorkomen. Het zal nimmer worden gebruikt uit het oogpunt van toe-eigening van de aangeleverde informatie. Alle rechten van het aangeleverde materiaal blijven bij haar eigenaar.

112Twente behoudt zich het recht voor om aangeleverde informatie door te zenden naar opsporingsinstanties indien dit van belang kan zijn voor de opsporing van strafbare feiten en/of dader(s).

112Twente bezit alle eigendomsrechten van informatie die op het platform is geplaatst met uitsluiting van informatie die aangeleverd is door derden.


Data verlies
Het platform kan niet verantwoordelijk zijn of worden gehouden voor enig verlies van gegevens of fouten in de dienst(en) of software. Gebruiker heeft geen recht op restitutie(s) als een onderdeel van de dienst(en) of software componenten beschadigt of juridische problemen veroorzaakt door zich te mengen met andere applicaties en/of dienst(en) van derden.

112Twente behoudt zich het recht voor om te allen tijde gegevens van het platform te verwijderen zonder opgave van reden.


Privacy
1. Wie zijn wij?
112Twente staat als eenmanszaak ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

2. Uw gegevens?
Voor onze administratie hebben wij persoonlijke gegevens nodig. Deze gegevens kunnen bestaan uit:
  1. Naam- en adresgegevens (inclusief e-mailadres en telefoonnummer)
  2. Kvk nummer en bankgegevens (zakelijk)

De gegevens die wij opslaan worden echter enkel gebruik voor zakelijke doeleinden. Wanneer wij voor u diensten gaan verrichten zijn wij deze gegevens nodig om u facturen en offertes te versturen. Met de door uw verstrekte gegevens wordt zorgvuldig omgegaan.

3. Gevoelige informatie
Binnen de bedrijfsvoering zullen wij geen gevoelige informatie opslaan.

4. Vertrouwelijkheid
Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld. De gegevens worden niet aan derden ter hand gesteld.

5. Opslag, bescherming en duur
Uw persoonlijke gegevens zullen tijdens wettelijke verplichte termijnen worden opgeslagen. Na deze termijn zullen uw gegevens worden verwijderd, wanneer er geen sprake meer is van een overeenkomst.

Facturen en offertes zullen in de administratie aanwezig blijven ook dit tijdens de wettelijke verplichte termijnen. Na deze termijnen zullen de facturen en offertes worden opgeborgen op een veilige locatie. De gegevens zullen dan echter alleen worden gebruikt bij controles.

De beelden (foto en video) worden altijd opgeslagen in het archief. Wanneer 112Twente beelden maakt zullen deze altijd worden gearchiveerd.

Als u het platform bezoekt worden er enkele gegevens van u opgeslagen, inclusief maar niet gelimiteerd aan cookies (zie algemene voorwaarden). Deze gegevens worden onder andere gebruikt om de bezoekersaantallen te kunnen volgen. Deze gegevens zijn onder andere het land waar u woont, uw browser en de bezoekduur aan het platform. Deze gegevens zijn afgeschermd en zijn echter enkel beschikbaar voor de directie.

Wanneer u contact opneemt via het contact formulier worden de door uw verstrekte gegevens opgeslagen. Deze gegevens zullen wij gebruiken om contact met u op te nemen.

Ook kunnen uw gegevens worden gebruikt voor de financiële administratie. Ook hierbij dragen wij zorg voor een voorzichtige afhandeling van uw persoonsgegevens.

6. Aansprakelijkheid
De directie, noch 112Twente kunnen aansprakelijk worden gesteld voor schade die u ondervindt door gebruik van uw gegevens die plaatsvindt zonder uw toestemming.

7. Toestemming
Indien u gebruik maakt van het contactformulier of de diensten van 112Twente gaat u akkoord met opslaan van uw gegevens. Voor de genoemde doeleinden.

Wanneer wij foto- en videobeelden maken geeft u toestemming om deze beelden te gebruiken voor verkoopdoeleinden. Deze foto- en videobeelden kunnen dan worden getoond op sociale media of het platform.

Wanneer u het gebruik van de foto- en videobeelden niet wil toestaan verzoeken wij u dit vooraf aan te geven of contact op te nemen met 112Twente via het contactformulier.

Dit omvat niet de gegevens die wij hebben vergaard uit journalistiek oogpunt. 112Twente verwerkt enkel beelden voor journalistieke doeleinden op grond van de persvrijheid en/of vrijheid van meningsuiting (art 10. EVRM).

8. Inzage
U heeft te allen tijde het recht om de gegevens op te vragen die wij van u hebben opgeslagen, voor zover deze onder de wet AVG vallen. U ontvang hierover binnen vier weken een reactie.

Dit omvat niet de gegevens die wij hebben vergaard uit journalistiek oogpunt. 112Twente verwerkt enkel beelden voor journalistieke doeleinden op grond van de persvrijheid en/of vrijheid van meningsuiting (art 10. EVRM).

9. Recht op correctie
U heeft het recht om feitelijke onjuiste gegevens te laten corrigeren. Wanneer u een schriftelijk verzoek indient bij 112Twente zullen wij overgaan tot verbetering, aanvulling en/of verwijdering van de onjuiste gegevens.


Voorwaarden
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten, de daaruit voortvloeiende leveringen en diensten van welke aard dan ook tussen 112Twente en zijn klant.

Een door 112Twente opgegeven termijn voor het gereedmaken van een opdracht heeft slechts een indicatieve strekking.

Wanneer de klant een verstrekte opdracht herroept, dient de klant de uren die 112Twente reeds aan de opdracht heeft gewerkt, vermenigvuldigd met het geldende uurtarief, te betalen. De klant ontvangt een factuur voor het reeds geleverde werk, alsmede (indien gewenst door de klant) het al dan niet voltooide werk.

Wanneer er sprake is van overmacht, waardoor van 112Twente redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat zij de opdracht verder vervult, heeft 112Twente het recht om deze opdracht neer te leggen, zonder dat zij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden is.

Indien een afspraak voor een bezoek is gemaakt en de afspraak blijkt zonder kennisgeving aan 112Twente geen doorgang te kunnen vinden, dan wordt de reistijd aan de klant in rekening gebracht als zijnde werkuren.

Bij afspraken of bijeenkomsten wordt per kilometer een evenredig bedrag opgenomen in de factuur. Deze kilometers worden gerekend met als startpunt de vestiging van 112Twente.

Aan een oriënterend bezoek aan een potentiële klant zijn behalve eventuele reiskosten (zie eerdergenoemd) geen kosten verbonden. Een oriënterend bezoek kan slechts één maal per klant plaatsvinden.

Alle mondelinge en schriftelijke aanbiedingen en de daarmee samenhangende prijsopgaven van 112Twente zijn vrijblijvend. De uiteindelijke factuur kan afwijken van de prijsopgave indien er sprake is geweest van aanvullende wensen en/of bijzondere omstandigheden waardoor extra werk met de opdracht gemoeid is.

Betalingen dienen plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum. Indien na het verstrijken van deze termijn door 112Twente nog geen (volledige) betaling is ontvangen, zal 112Twente de klant eenmalig een herinnering sturen. Indien van de klant niet binnen 1 week na deze herinnering (volledige) betaling is ontvangen, dan is de klant in verzuim en is zij een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente verhoogd met 5%. Zowel buiten-gerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, gemaakt in verband met te late betalingen, zijn voor rekening van de klant. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van het factuurbedrag met een minimum van Euro 50,–.

Indien 112Twente door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen of door een gewijzigde of foutieve opdracht en/of briefing genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten, zullen deze werkzaamheden apart worden gedeclareerd.

112Twente heeft het recht, gedurende een opdracht, tot op dat moment verrichte werkzaamheden naar redelijkheid in rekening te brengen.

112Twente behoudt zich het recht voor om in geval van het niet (geheel) nakomen van de betalingsverplichting door de klant, de geleverde dienst voor onbepaalde tijd te sluiten alsmede andere diensten op te schorten tot dat aan de betalingsverplichting is voldaan door de klant.

112Twente is te allen tijde gerechtigd om zijn naam te laten vermelden in het colofon van een publicatie, webpagina, aankondiging of titelrol. Als 112Twente dit nodig acht zal de klant het te verveelvoudigen en/of openbaar te maken werk voorzien van het symbool met de naam '112Twente'.

Het is de klant niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van 112Twente veranderingen in de voorlopige of definitieve ontwerpen aan te brengen.

Zolang hierover geen nadere afspraken zijn gemaakt, heeft 112Twente de vrijheid om het ontwerp te gebruiken voor zijn eigen publiciteit of promotie of een andere website of platform.

112Twente kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor fouten in de tekst of het ontwerp. De klant dient te allen tijde de laatste controle uit te voeren. De klant draagt het risico van misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de klant, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen. 112Twente kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten en/of storingen bij zijn hostingprovider of de hostingprovider van de klant.

De klant vrijwaart 112Twente voor aanspraken t.a.v. auteursrechten betreffende door de klant verstrekte materialen, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.

Alvorens tot openbaarmaking of verveelvoudiging wordt overgegaan dienen partijen elkaar in de gelegenheid te stellen de laatste drukproef, revisieproef of het laatste prototype van het ontwerp te controleren en goed te keuren.

Tenzij uitdrukkelijk overeengekomen behoort niet tot de opdracht het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van merkrechten, tekening- of modelbescherming, octrooirechten, auteursrechten en portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de klant.

Het is de klant niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van 112Twente geleverde diensten en/of producten te verkopen aan derden. Op de door 112Twente geleverde diensten en/of producten berusten auteursrechten die na verkoop en/of levering blijven gelden.

Algemene en bijzondere voorwaarden van de klant binden 112Twente niet behalve indien en voor zover deze niet in strijd zijn met de onderhavige voorwaarden en voor zover 112Twente de toepasselijkheid van dergelijke voorwaarden schriftelijk met zoveel woorden heeft aanvaard.


Wijzigingen
112Twente behoudt zich het recht voor om te allen tijde de algemene voorwaarden te wijzingen zonder aankondiging. Indien er wijzigingen worden doorgevoerd dan zijn deze per direct van kracht. Gebruiker gaat akkoord met en begrijpt dat het platform hen niet hoeft te wijzen op deze wijzigingen.


Jurisdictie
Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter. Deze voorwaarden zullen naar de letter van de wet geïnterpreteerd worden. Mocht een of meer punten uit deze overeenkomst niet geldig zijn voor de wet, blijven de andere punten onveranderd geldig.


112Twente.nl
112Twente.nl
Probeer de officiële app.
close
Wilt u meldingen ontvangen voor het laatste nieuws?
Notificaties aanzetten
Geen spam. Alleen nieuws.
Wekelijkse nieuwsbrief
Blijf op de hoogte met onze wekelijkse nieuwsbrief. Elke zaterdag het laatste nieuws in uw e-mail inbox.
done
Abonneren
close
Nee, bedankt!
Bedankt voor uw aanmelding
close
Sluiten